“ทางตัน?” คลิปแรกจากทีมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

https://youtu.be/DJDqjwPgegI ตัวอย่างผลงานผลิตสื่อบนมือถือ ในโครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ในพื้นอำเภอแม่ฟ้าหลวง 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน...

“ผมเคยฆ่าคน” ต้องชมคลิปนี้ ก่อนที่จะกดมือถือฆ่าใคร!!

"ผมเคยฆ่าคน" คำสารภาพจาก อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง (2499 อันธพาลครองเมือง) https://www.youtube.com/watch?v=GKw0bHrbJq4&t=31s

ทางออก : คลิปแรกโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

อีกหนึ่งผลงานจากนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำเสนอตัวอย่างการผลิตสื่อจากมือถือ ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นหนังสั้นสมบูรณ์ในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียน ที่ 7 พื้นอำเภอแม่ลาว 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน2562 ณี...

LIVE สด ส๊ด สด สด!!

คลิปตัดต่อ คลิปแรกบนมือถือของเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นเรื่องย่อเกี่ยวกับการแสวงหาผลผระโยชน์จากสื่อ นำเสนอโครงร่างก่อนจะเริ่มดำเนินการพัฒนาบทและถ่ายทำในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียน ที่ 7 พื้นอำเภอแม่ลาว 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน2562...

สารคดี : เป็นชาวประมง…ง่ายนิดเดียว ?

ด้วยบรรยากาศความสวยงามของกว๊านพะเยา ภาพของคนกำลังพายเรือ นั่งเรือหาปลา โรงเรียนกว๊านพะเยา  วิถีประมง  มาที่นี่...เรียนรู้ที่จะเป็นชาวประมง กันเถอะ คณะผู้จัดทํา นายธนโชติ ทองรัก  นางสาวณัฐธยาน์ ผลดี  นางสาวสายธาร ไชยยะ  นางสาวฐิติพร บุญตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.youtube.com/watch?v=v-kP0zgXClQ

เราคือ "มดข่าว" สร้างสรรค์สื่อชุมชน

โครงการขบวนการ “มดข่าว” สร้างสรรค์สื่อชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนําผู้ผลิตข่าวและรายการเด็ก โดยใช้ระบบกองบรรณาธิการร่วม อันจะเป็นกลไกและเครือข่ายที่มีพลังในการสร้างสรรค์สื่อให้กับชุมชนต่อไป

โฮงหนังมือถือ#มือใหม่ !MOJO+MOVIE
ผลงานที่น่าจับตามองจากน้องๆ มดข่าว

“ผมเคยฆ่าคน” ต้องชมคลิปนี้ ก่อนที่จะกดมือถือฆ่าใคร!!

"ผมเคยฆ่าคน" คำสารภาพจาก อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง (2499 อันธพาลครองเมือง) https://www.youtube.com/watch?v=GKw0bHrbJq4&t=31s

มดข่าว#เชียงราย !Chiangrai
ผลงานที่น่าจับตามองจากน้องๆ มดข่าว

Premium Wine

The Bishop's Premium Wine is a controlled origin dry white made from Kakhuri Mtsvane grape varieties cultivated at medium-high altitude and mixed in a specially created environment. This will guarantee it's special taste and uniqueness

67,096แฟนคลับชอบ

ได้รับการสนับสนุนจาก...

“ผมเคยฆ่าคน” ต้องชมคลิปนี้ ก่อนที่จะกดมือถือฆ่าใคร!!

"ผมเคยฆ่าคน" คำสารภาพจาก อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง (2499 อันธพาลครองเมือง) https://www.youtube.com/watch?v=GKw0bHrbJq4&t=31s

“ผมเคยฆ่าคน” ต้องชมคลิปนี้ ก่อนที่จะกดมือถือฆ่าใคร!!

"ผมเคยฆ่าคน" คำสารภาพจาก อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง (2499 อันธพาลครองเมือง) https://www.youtube.com/watch?v=GKw0bHrbJq4&t=31s

ทางออก : คลิปแรกโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

อีกหนึ่งผลงานจากนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำเสนอตัวอย่างการผลิตสื่อจากมือถือ ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นหนังสั้นสมบูรณ์ในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียน ที่ 7 พื้นอำเภอแม่ลาว 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน2562 ณี...

“ผมเคยฆ่าคน” ต้องชมคลิปนี้ ก่อนที่จะกดมือถือฆ่าใคร!!

"ผมเคยฆ่าคน" คำสารภาพจาก อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง (2499 อันธพาลครองเมือง) https://www.youtube.com/watch?v=GKw0bHrbJq4&t=31s

ทางออก : คลิปแรกโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

อีกหนึ่งผลงานจากนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำเสนอตัวอย่างการผลิตสื่อจากมือถือ ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นหนังสั้นสมบูรณ์ในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียน ที่ 7 พื้นอำเภอแม่ลาว 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน2562 ณี...

LIVE สด ส๊ด สด สด!!

คลิปตัดต่อ คลิปแรกบนมือถือของเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นเรื่องย่อเกี่ยวกับการแสวงหาผลผระโยชน์จากสื่อ นำเสนอโครงร่างก่อนจะเริ่มดำเนินการพัฒนาบทและถ่ายทำในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียน ที่ 7 พื้นอำเภอแม่ลาว 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน2562...

มดข่าว#พะเยา

สล่าบูรณ์ ช่างตีมีดบ้านฮ่องไฮเมืองพะเยา#CTV

https://www.youtube.com/watch?v=XZERc-Qm974 สารคดี สล่าบูรณ์ กันทพวัง งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Script Writing for Broadcasting Media กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวัยรุ่นที่อายุระหว่าง 18-25 ปี กำลังศึกษาอยู่และทำงาน เพศสภาพทั้งชายและหญิง...

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Fake Social

https://www.youtube.com/watch?v=Dkq0fT9hHeo ผลงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

สารคดี : ตลาดโต้รุ่งหนองระบู เมืองพะเยา

https://youtu.be/UXjxAotOmMc ตลาดอาหารการกินกับชุมชนแยกกันไม่ได้ และถ้ามาเมืองพะเยา ที่นี่คือ อีกหนึ่งศูนย์กลางที่ผู้คนจะมาใช้ชีวิตร่วมกัน นี่คือ ผลงาน นิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

มดข่าว#เชียงราย

ทางออก : คลิปแรกโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

อีกหนึ่งผลงานจากนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม นำเสนอตัวอย่างการผลิตสื่อจากมือถือ ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นหนังสั้นสมบูรณ์ในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียน ที่ 7 พื้นอำเภอแม่ลาว 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน2562 ณี...

LIVE สด ส๊ด สด สด!!

คลิปตัดต่อ คลิปแรกบนมือถือของเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นเรื่องย่อเกี่ยวกับการแสวงหาผลผระโยชน์จากสื่อ นำเสนอโครงร่างก่อนจะเริ่มดำเนินการพัฒนาบทและถ่ายทำในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียน ที่ 7 พื้นอำเภอแม่ลาว 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน2562...

เชียงรายเมืองศิลปะ…สวยงามแค่ไหน? #CRRU

https://youtu.be/4327JJM3YLY คลิปนี้ขอเป็นการเปิดตัวของผมแล้วกันครับ Rocgraph ผมเลือกจังหวัดเชียงรายเป็นที่แรกของการท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ต้องไปลอง ผมเลือก 3 สถานที่ที่ผมชอบมากที่สุดของศิลปะและสถาปัตยกรรมในเชียงราย หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้ รับทุกคำติชม และจะนำไปพัฒนาครับ

“ทางตัน?” คลิปแรกจากทีมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

https://youtu.be/DJDqjwPgegI ตัวอย่างผลงานผลิตสื่อบนมือถือ ในโครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ในพื้นอำเภอแม่ฟ้าหลวง 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน...

พี่"โพนี่คิดส์"อยู่ที่นี่จ้า!!

ระบาย 3 สี ยูทูปเบอร์คนดัง ระบายสีในน้ำ 3 MARKER CHALLENGE | Pony Kids

https://www.youtube.com/watch?v=VHxF6zPs0bA ตามคำขอน้องๆ วันนี้พี่โพนี่ทำ ระบาย 3 สี ยูทูปเบอร์คนดัง น้องรู้จักใครบ้างค่ะ และมาโหวตให้คะแนนพี่โพนี่กับพี่โอมกัน ❤ถ้าเพื่อนๆ ดูคลิปนี้แล้วถูกใจ ช่วยกด Like กด Share กด "Subscribe"...

เรื่องของนาย"ร้ายกาจ"มาก!!

ทำไมถึงมาโรงเรียนสาย ? mnft.RealPeach#ร้ายกาจ

https://www.youtube.com/watch?v=ZrQ3iKsTrrQ รอบนี้ไม่ได้อู้(เยอะ)เลยนะครับ แต่ทำไม่ทันจริง ๆ 😂 หลายคนอาจจะสงสัยว่า mnft คืออะไร ? มันมาจาก mini featuring นั่นเองครับ 😂 ไม่กล้าเรียกเต็มปาก เพราะบทที่ให้พี่พีชไปช่างสั้นเหลือเกิน แต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ...

มดข่าว#มหาวิทยาลัยพะเยา

สารคดี : เป็นชาวประมง…ง่ายนิดเดียว ?

ด้วยบรรยากาศความสวยงามของกว๊านพะเยา ภาพของคนกำลังพายเรือ นั่งเรือหาปลา โรงเรียนกว๊านพะเยา  วิถีประมง  มาที่นี่...เรียนรู้ที่จะเป็นชาวประมง กันเถอะ คณะผู้จัดทํา นายธนโชติ ทองรัก  นางสาวณัฐธยาน์ ผลดี  นางสาวสายธาร ไชยยะ  นางสาวฐิติพร บุญตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.youtube.com/watch?v=v-kP0zgXClQ

สารคดี : ค่าว กวีล้านนาภูมิผญ๋าฅนเมือง

เมื่อ "#ค่าว" วรรณกรรมพื้นบ้านที่ถูกประพันธ์ขึ้นครั้งแรกจากพญาพรมโวหารยอดกวีเอกเเห่งล้านนาไทยและถ่ายทอดให้กวีรุ่นหลังกันต่อ ๆ มา จนถึงในยุคปัจจุบัน ก็ยังคงมีมีการพยายามอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาให้คงอยู่ โดยกลุ่มกวีพื้นบ้านล้านนา เขาเป็นใครไปรับชมพร้อมกันได้เลย !!! สื่อสารนิพนธ์ จัดทำโดย นายธนโชติ อินต๊ะวิชา นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ https://www.youtube.com/watch?v=uKP7dp0rv-Q

สารคดี : โฮงสีหนองระบู เหลือไว้ในความทรงจำของเมืองพะเยา

https://youtu.be/EbuuddkzyLU โรงสีข้าวในอดีตที่เชื่อมโยงวิถีชาวนากับพ่อค้าคนกลางในเมือง ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เช่นที่เมืองพะเยา โรงสีข้าวริมกว๊านพะเยา ที่มีเรียงรายหลายแห่ง อันถือเป็นจุดค้าขายสำคัญก็ได้รื้อถอนออกไป คงเหลือไว้แต่ความทรงจำ นี่คือ ผลงานของนิสิต สาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

สารคดี : ตลาดโต้รุ่งหนองระบู เมืองพะเยา

https://youtu.be/UXjxAotOmMc ตลาดอาหารการกินกับชุมชนแยกกันไม่ได้ และถ้ามาเมืองพะเยา ที่นี่คือ อีกหนึ่งศูนย์กลางที่ผู้คนจะมาใช้ชีวิตร่วมกัน นี่คือ ผลงาน นิสิตสาขาสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

มดข่าว#มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

LIVE สด ส๊ด สด สด!!

คลิปตัดต่อ คลิปแรกบนมือถือของเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นเรื่องย่อเกี่ยวกับการแสวงหาผลผระโยชน์จากสื่อ นำเสนอโครงร่างก่อนจะเริ่มดำเนินการพัฒนาบทและถ่ายทำในลำดับต่อไป โครงการพัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังสื่อรู้เท่าทันสื่อเหมาะสมสำหรับละอ่อนจังหวัดเชียงรายปี 2 กับ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียน ที่ 7 พื้นอำเภอแม่ลาว 1 ใน 13 อำเภอ 13 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคาราวานละอ่อนรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤศจิกายน2562...

เชียงรายเมืองศิลปะ…สวยงามแค่ไหน? #CRRU

https://youtu.be/4327JJM3YLY คลิปนี้ขอเป็นการเปิดตัวของผมแล้วกันครับ Rocgraph ผมเลือกจังหวัดเชียงรายเป็นที่แรกของการท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ต้องไปลอง ผมเลือก 3 สถานที่ที่ผมชอบมากที่สุดของศิลปะและสถาปัตยกรรมในเชียงราย หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้ รับทุกคำติชม และจะนำไปพัฒนาครับ

“เวียงแก่น”นิวซีแลนด์เมืองไทย #CRRU

https://www.youtube.com/watch?v=NN0tCXiehNw ผลงานประกวด โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 รอบที่ 1 หัวข้อ Vlog Thailand : เปิดเมืองไทยให้โลกรู้ เรื่อง เวียงแก่นนิวซีแลนด์เมืองไทย ทีม เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด ภาควิชา นิเทศศาสตร์...

“ปางควาย”วิถีพอเพียงที่บ้านป่าสักหลวง #CRRU

https://www.youtube.com/watch?v=hdUN-R_cvZs ผลงานประกวด โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 รอบที่ 1 หัวข้อ VLOG THAILAND : เปิดเมืองไทยให้โลกรู้ เรื่อง#VlogThailand #ปางควาย วิถีพอเพียง.ทีมSmallbox ภาควิชานิเทศศาสตร์(การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ...

มดข่าว#โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ภาพยนตร์สั้น Beyond The Student

https://www.youtube.com/watch?v=9at8SoAJ5U0 ผลงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง Fake Social

https://www.youtube.com/watch?v=Dkq0fT9hHeo ผลงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ภาพยนตร์สั้น CHOICE เลือกเป็นเลือกตาย

https://www.youtube.com/watch?v=4Bspic8PHUw ผลงานจากทีม โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

กิจกรรมเครือข่าย#มดข่าว

“ผมเคยฆ่าคน” ต้องชมคลิปนี้ ก่อนที่จะกดมือถือฆ่าใคร!!

"ผมเคยฆ่าคน" คำสารภาพจาก อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง (2499 อันธพาลครองเมือง) https://www.youtube.com/watch?v=GKw0bHrbJq4&t=31s

โฮงเฮียนสื่อชุมชน#ห้องเรียนมือถือ !MOJO4THAI
เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการผลิตสื่อบนสมาร์ตโฟน

สุดยอด...ของมดข่าว !POPULAR
ผลงานที่น่าจับตามองจากน้องๆ มดข่าว คัดสรรโดยกองบรรณาธิการ

เปิดเทอม vs ปิดเทอม ได้เวลาไปโรงเรียน ฉบับพี่โพนี่ | Pony Kids

https://www.youtube.com/watch?v=fff_8MafVsc น้องเปิดเทอมกันแล้วมาดู...

เกมกระดาษ # ร้ายกาจ

https://www.youtube.com/watch?v=hoq73UxJBVs เกมกระดาษเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมหลาย...

เครือข่าย#มดข่าว

เด็กๆ จะได้มีช่องทาง เพิ่มมากขึ้น ที่นี่จะช่วยให้เราพัฒนาสื่อสำหรับเด็ก เด็กทำเอง ทำได้ พี่โพนี่ก็เริ่มต้นจากกล้องตัวเล็กๆ จนมีคนติดตามกว่า 3 ล้านคนในขณะนี้

PONY KIDs

youtuber:ponykids

ไม่มีข้อจำกัดสำหรับเราอีกแล้ว ถ้าเราเริ่มต้นและลงมือทำ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้วยกัน ขอให้มีความเชื่อมมั่นเท่านั้น จะมีผู้ติดตามชมเอง

RAIGAARD

youtuber:raigaard

สื่อสำหรับเด็กควรได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะสื่อที่ทำให้เด็กมีคุณธรรม ได้เผยแพร่คุณค่าและคุณความดีของพวกเขา เพราะในโลกนี้ยังมีเด็กที่ตั้งใจทำกิจกรรมดีๆ อีกมาก

ตุ๊เบิ้มกล้าความดี

เครือข่ายต้นกล้าคุณธรรม

กังวลอยู่เหมือนกันว่า เด็กของเราซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส จะทำสื่อไม่เป็นเหมือนพี่ๆ แต่โชคดีที่ทุกคนเปิดกว้างให้เข้ามาเติมเต็มในกองบรรณาธิการด้านเนื้อหา

ครูนุ่ม

ศูนย์ลูกหญิงแม่สาย

ถ้าอยากทำสื่อ เดินมาหาพวกเรา หรือส่งผลงานมาได้ ในเพจ มดข่าวพะเยาทีวี